سید قیام الدین طباطبایی
حرف های انتخاباتی

حرف های انتخاباتی

توسط ... در تاريخ ۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ادامه...
صلوات فرستادن موجب تقرب به خداوند میشود.

صلوات فرستادن موجب تقرب به خداوند میشود.

توسط ... در تاريخ ۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ادامه...
دوست داشتن و تنفر داشتن اساس دین است

دوست داشتن و تنفر داشتن اساس دین است

توسط ... در تاريخ ۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ادامه...
حق نشر
هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون تغییر در محتوا مجاز است.