آیا حمایت از زنازاده با عقل و منطق، سازگار است؟!

امروز: پنج شنبه ۲-اسفند-۱۳۹۷

آیا حمایت از زنازاده با عقل و منطق، سازگار است؟!

آیا حمایت از زنازاده با عقل و منطق، سازگار است؟!

در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که عقل انسان حسن و قبح های ذاتی را درک میکند نه هر حسن و قبحی را! بعنوان مثال عقل حسن نیکی کردن به دیگران را میفهمد، ولی چگونگی آن را درک نمیکند!

در مسأله زنازاده عقل بدون شک از شخص زنازاده حمایت میکند چرا که او نیز یک انسان است که بر اثر اشتباه دیگران دچار مسئله زنازادگی شده است، و لذا عقل او را نیز به عنوان یک انسان تأیید و حمایت میکند و علاوه بر آن عقل به تنهایی حسن ازدواج را درک نمیکند که اگر کسی بدون ازدواج با زنی نزدیکی کند و او را حامله کند عقل آن را سرزنش کند مگر با کمک شرع!

از منظر اسلام نیز زنازاده دارای ارزش حیاتی بوده و مورد حمایت است اگر چه محدودیت هایی برای او ایجاد شده است;

از باب نمونه به مسئله زیر توجه کنید:

“زنی که از راه نامشروع باردار شده، جایز نیست بچه اش را سقط کند و فرزند او حساب میشود فقط از او ارث نمیبرد.”(مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسئله ۲۱۰۰ )

در مسئله فوق کشتن(سقط) بچه ای که از زنا باشد غیر مجاز دانسته شده و این به معنای حق حیات برای اوست و اینکه جان او مورد حمایت اسلام است اگر چه از مادر خود ارث نمیبرد!

یا این مسئله:

“کسی که از زنا متولد شده هرگاه زن بگیرد و بچه ای پیدا کند آن بچه حلال زاده است.” (همان، aمسئله ۲۱۰۵)

در این مسئله در حمایت از زنازاده این بیان شده است که زنازادگی به اولاد او سرایت نمیکند و نتیجه این میشود که فرزندان شخص زنا زاده از او ارث میبرند و لازمه ارث بردن مالکیت است! یعنی شخص زنازاده اگر چه ارث نمیبرد ولی مالک اموالی که کسب میکند میشود.

مسائل دیگری در منابع اسلامی وجود دارد که از شخص زنازاده حمایت میکنند اگر چه برای او محدودیت نیز قرار داده شده است.استفاده از مطالب این وب سایت بدون تغییر در محتوا مجاز است.

قالب وردپرس آنلاینر
قالب وردپرسقالب وردپرس