از چه راهی با خدا ارتباط برقرار کنیم؟

امروز: پنج شنبه ۲-اسفند-۱۳۹۷

از چه راهی با خدا ارتباط برقرار کنیم؟

از چه راهی با خدا ارتباط برقرار کنیم؟

بطور خلاصه ارتباط با خدا آن است که انسان بعد از شناخت و معرفت نسبت به خدا، به آنچه می داند عمل کند.

ارتباط با خدا ارتباطی ساده و برای همگان است که نیاز به نوبت و صف گیری و … ندارد؛ در ارتباط با خداوند متعال همین که انسان مطابق آنچه می داند عمل کند، به آنچه می خواهد می رسد.

مثلا کسی که می داند نماز دستور دین است، آن را انجام بدهد؛ و یا می داند دروغ در دین نهی شده آن را ترک کند؛ و هر چیز دیگر- و البته باید دنبال علم نیز برود تا بتواند خوب و بد و حق و ناحق را بشناسد؛ آنچه مهم است قصد انسان است که به یاد خدا باشد و برای رضای خدا کاری انجام دهد نه غیر خدا؛ ولی باید دانست که کسب علم و شناخت و معرفت نسبت به خداوند متعال مهمترین مسئله در ارتباط با خدا می باشد.

هر چه معرفت و شناخت انسان نسبت به خدا بیشتر باشد، باعث میشود انسان در هر حالی بیاد خدا باشد و توجه و حضور قلب در عبادات بیشتر شود و ارتباط با حضرت حق شیرین تر و روز افزون شود و موجب آن می شود که انسان از مرحله شناخت و معرفت به درجه یقین برسد که کمال معرفت است؛

خداوند متعال در سوره مبارکه حجر آیه ۹۹ میفرماید:

« واعبد ربک حتی یاتیک الیقین»


استفاده از مطالب این وب سایت بدون تغییر در محتوا مجاز است.

قالب وردپرس آنلاینر
قالب وردپرسقالب وردپرس